I Herøy er det svært mange som legger ned en enorm innsats i frivillig arbeid. Den første frivillighetsprisen ble tildelt Lars Olav Mogård-Larsen under bolystdagene i mars 2017. Han fikk prisen for at han har vært en ildsjel i kulturlivet i Herøy. Han tar initiativ og har hatt ansvaret for en rekke konserter og oppsetninger med koret og korpset. Et eksempel er den årlige julekonserten i Herøy kirke som hvert år får folk til å strømme til kirka.

Tanken med denne prisen er at man nå har muligheten til å sette ekstra pris på ildsjelene innenfor alt frivillig arbeid.

Kandidater til frivillighetsprisen for 2018 meldes til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller e-post post@heroy-no.kommune.no innen 15. februar 2018.  Det er viktig at det også tas med en god begrunnelse på hvorfor denne personen skal få prisen.

Her er statuttene til prisen:

§ 1 Frivillighetsprisen er innstiftet av Kommunestyret i Herøy kommune 11. oktober 2016. Frivillighetsprisen kan utdeles en gang per år.

§ 2 Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon fra Herøy, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte  innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§ 3 Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

§ 4 Alle kan sende inn begrunnede forslag til kandidater til Frivillighetsprisen. Forslag sendes Herøy kommune innen 6. januar. Innbydelse til å komme med forslag vil bli kunngjort på www.heroy-no.kommune.no  og www.heroyfjerdingen.no.

§ 5 Formannskapet i Herøy kommune utnevnes som jury for Frivillighetsprisen. Formannskapet har også anledning til å velge blant egne kandidater.

§ 6 Frivillighetsprisen består av et diplom og et pengebeløp på kr. 10 000. Prisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang.

§ 7 Prisen overrekkes i forbindelse med Frivilligfestivalen i Herøy, eller på et annet velegnet tidspunkt.