Ber om innspill

joern
"Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne" med leder Jørn Moe ber personer i sin målgruppe komme med innspill om problemer disse møter i hverdagen.
På møtet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15. april ble det fattet vedtak om at rådet skal ut å søke tilbakemeldinger fra målgruppen, om hvilke begrensinger de møter hverdagen.

Rådets mandat er å sikre at funksjonshemmede blir hørt i saker som berører deres hverdag. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Innspill kan gir til rådets medlemmer: Jørn Moe Lisbeth Larsen Margith Arntsen Roald Køllersen Connie Albrigtsen
joern
Jørn Moe ber om innspill fra personer med nedsatt funksjonsevne.

Annonser