Ber om fritak som grendeutvalgsledere

ordfoerer_afj
Til kommunestyremøtet 30. juni innstiller ordfører Arnt Frode Jensen på å innvilge søknadene fra leder for Seløy og Staulen grendeutvalg Elsa Jakobsen og leder for grendeutvalget i Brasøy Eilif Edvardsen om fritak fra sine verv.
Med brev av 19. april i år søker Eilif Edvardsen, leder for grendeutvalget i Brasøy om å få fratre av helsemessige årsaker.   Brasøy grendeutvalg har i dag denne sammensetningen:

Leder Eilif Edvardsen

Nestleder Bernt Hanssen

Sekretær Liv Storholm

 

 

Vara:

Inger Nilsen

Ann Grete Edvardsen

Svein Arne Olsen

 

 

Med brev av 04. juni søker Elsa Jakobsen, leder for grendeutvalget i Seløy og Staulen om å få fratre av personlige årsaker.

 

Grendeutvalget har i dag følgende sammensetning:

 

Leder Elsa Jakobsen

Nestleder Anders Østensson

Sekretær Birgitte Andreassen

 

Vara:

Kirsti J. Karlsen

Frode Mathisen

Roald Mortensen

 

Politisk oppnevnte utvalg

Siden dette er politisk oppnevnte utvalg er det ordføreren som innstiller og han er positiv til begge søknadene.

 

Valgnemnda i Herøy er anmodet om å komme med forslag til nye leder i begge grendeutvalg.

 

Disse forslagene følger ikke saksdokumentene og vil da bli framlagt i møtet 30. juni.

ordfoerer_afj
Ordfører Arnt Frode Jensen innstiller på å innvilge søknadene om fritak.

Annonser