Ber leietakere skjerpe seg

heroeydagan_folkeliv_01
Herøy kommune kan komme til å reagere overfor personer eller grupper som ikke overholder reglene for å leie hallen. Blant annet er det mange som går rett inn i hallen med utesko.
Koordinator Jan Nikolaisen i Herøy kommune har denne uka sendt ut brev til alle grupper som leier treningstid i Herøyhallen. Her påpeker han en rekke uregelmessigheter i forbindelse med trening og bruk av hallen.   - Vi som jobber i hallen møter den av og til slik vi ikke ønsker, skriver han og ramser opp hva han mener med uregelmessigheter: * Mange går rett inn i hallen med utesko. Noen bruker hallen til å skifte til treningstøy, også sko. Det fører til mye sand og lignende inne i hallen. * Det er til tider mange som oppholder seg i inngangspartiet uten å ha noe der å gjøre. * Det spilles ball og drives en del hærverk i inngangspartiet slik at takplater, skilt og oppslag til tider ligger strødd på gulvet. * Av og til tilgrises inngangspartiet med rester av brus, saft, frukt, sjokoladepapir og lignende. * Mye utstyr ligger igjen i hallen etter trening. * Alt for ofte står hallen ulåst og med lyset på. * Hallen er til tider dårlig moppet etter trening. * Det flyter av og til med søppel og klær i garderobene. * Det er til tider fryktelig rotete i lagerrommet. * Når det har vært idrettsarrangement og lignende, er det mange ganger dårlig ryddet blant annet på kjøkken og i sekretariatet. * Det står av og til søppel og pappesker igjen. Noen ganger settes det bare i ventilasjonsrommet. Det skal tas ut i søppelkonteinerne bak hallen. * Vi observer også at det er noen som enten har eller låner nøkkel av andre og bare tar seg til rette. Dette er ikke akseptabelt. Bruk av hallen skal være avtalt på forhånd * Det har hendt og hender fortsatt at personer under 18 år skaffer seg nøkkel og låser seg og andre inn uten at det er en ansvarshavende over 18 år til stede. * Det har også hendt og hender fortsatt at noen som er over 18 år låner bort nøkkel til noen under 18 år. Dette skal ikke hende. * Det er til tider mange som oppholder seg oppe på tribunen som ikke har noe der å gjøre. * Det har vært observert at det av og til har hengt barn i skilleveggene mens de heises opp. "Det henstilles om at innholdet i dette brevet, blir gjort kjent for alle innenfor hver enkelt lag, forening, klasser og lignende. Herøy kommune håper med dette at ansvarshavende ledere, trenere, lærere og andre arrangører ser til at slike ting som nevnt ovenfor ikke skjer for ettertiden. Om ikke disse forhold bedrer seg, vil Herøy kommune v/administrasjon måtte se på reaksjonsformer ovenfor den enkelte bruker /grupper", avslutter Jan Nikolaisen brevet som gikk ut til leietakerne av Herøyhallen denne uka. Med vennlig hilsen
HERØY KOMMUNE                                                                     Jan Nikolaisen
koordinator
heroeydagan_folkeliv_01
Brukerne av Herøyhallen må skjerpe seg, ellers vil kommunen reagere.

Annonser