Benytt siste sjanse!

vaapen
30.september er siste frist for at man kan levere inn til politiet ulovlige våpen og ammunisjon uten å risikere straff. Det er ingen utsikter til gjentagelse av amnesti i de nærmeste årene.
Våpenamnesti 1.mai 2008 til 30.september 2008-09-17: Benytt siste sjanse!

I politiets arbeid med å skape og opprettholde et trygt samfunn for publikum, er registrering av våpen og fjerning av ulovlige våpen svært viktig. Det skjer tragedier rundt om i verden hver eneste dag som forårsakes av at farlige våpen er kommet i hendene til feil person til feil tidspunkt.

Skytevåpen tar liv, iblant også helt uten at det var tilsiktet; vådeskudd, barn som leker, etc.

Vi går inn i de aller siste dagene med våpenamnesti – den 30.september er siste frist for at man kan levere inn til politiet ulovlige våpen og ammunisjon uten å risikere straff. Justisdepartementet bestemte i vår at amnestiperioden skulle vare fra 1. mai til 30.september 2008.

Det er ingen utsikter til gjentagelse av amnesti i de nærmeste årene.

Våpenamnestiet gir straffrihet for manglende etterlevelse av våpenlovens krav om politiets tillatelse for å kunne erverve eller eie registreringspliktige skytevåpen, jf. Våpenloven §7 første ledd, §8 første ledd første punktum og §13 første ledd første punktum, når vedkommende meddeler dette til politiet i løpet av amnestiperioden. Under amnestiet skal den enkelte våpeneier gis anledning til:

Innlevering av alle typer våpen for destruksjon

Registrering av ikke-registrerte registreringspliktige skytevåpen

Tilretteleggelse for videresalg

Muligheter for å gjøre skytevåpenet varig ubrukbart (deaktivering)

Innlevering av ammunisjon

Innlevering av sprengstoff, granater mv.

Innlevering av våpen som er forbudt å erverve, eie og inneha jf. Våpenforskriften § 1-1.

Det skal være adgang til anonym innlevering av våpen som eieren ikke ønsker å beholde eller selge.

Det gis også mulighet for etterregistrering av våpen, etter behovsprøving.

Flere har benyttet muligheten i Herøy og Dønna, men er det flere våpen igjen der ute som kan innleveres?

Med hilsen Edvard M. Børø Lensmann i Herøy og Dønna _____________________________________________ Bakgrunn: Under det amnestiet som pågår nå, er det hittil levert inn ca 30 våpen totalt i Helgeland politidistrikt. De fleste av dem i nordregionen.

Strafferammen for å ha ulovlige våpen er fengsel i 2 år, i grove tilfeller 4 år. ØAlle som er i besittelse av uregisterte og ulovlige våpen må benytte seg av den gode muligheten som våpenamnestiet gir. Våpnene kan leveres til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor.

Mange kan ha ulovlige våpen uten å være klar over det. For eksempel i forbindelse med arveoppgjør. Også disse skal registreres hos politiet.
Det oppfordres til å ta særlig hensyn til sikkerheten når våpen skal leveres inn. For innlevering av sprengstoff og granater, må det gjøres egen avtale med politiet. Kontakt derfor alltid politiet om dette på forhånd.

Politiet har til og med august i år fått inn 2323 våpen i landet totalt. Av disse er det 811 rifler, 1032 hagler, 123 revolvere, 323 pistoler, 12 kombinasjonsvåpen, 19 maskinpistoler og 3 maskingevær.
Det er også levert inn 52 granater, 3288 kilo ammunisjon og 57 kniver. I tillegg er det etterregistrert 1276 hagler.

Når man leverer inn våpen til politiet har man mulighet til å søke om å få beholde det lovlig, få tillatelse til å selge det eller få gjort våpenet varig ubrukbart (plombert) slik at man kan få beholde det.

Se mer om våpenamnestiet på www.politi.no eller ring politiet på 02800.

vaapen
Våpen-amnestiet går ut 30. september
lensmann_boeroe
Lensmann Edvard M. Børø

Annonser