- Det gjelder noe undervisning/veiledning i norsk, integrerings (bosettingsarbeid). Behovet er umiddelbart, grunnet fravær og avvikling av ferie, opplyser flyktningkonsulent Marit Dahl Jørgensen 

Ta kontakt med Marit på tlf. 412 60 549 om du er interessert.