Administrasjonen i Herøy kommune har bedt Herøy Motocross uttale seg om hvorvidt det fortsatt er ønskelig med motocrossbane på Salto.

Klubben har svart positivt på at det fortsatt er ønskelig med bane, men anbefaler at man inviterer en av NMF’s banegodkjennere på befaring for å få avgjort hvilke tiltak som kreves på banen for å få denne godkjent før en eventuell regulering settes i gang med tilhørende støyutredninger.

Formannskapet vedtok enstemmig å dekke kostnader begrenset oppad til kr. 5000,- eksl. MVA. I tillegg kommer reisekostnader.