Befaring av den nyrenoverte Fellesstua

Enhetsleder Roger Iversen forteller om Miljøtjenesten. Fra venstre: Roger Iversen, Morten Hanssen (SP), Arnt Erling Paulsen (Ap), ordfører Elbjørg Larsen (Ap), Hugo Sandoval (uavh.), Jan Tore Theimann (Ap), Bente Karlsen (Sp).

Etter siste formannskapsmøte var politikerne innom den nyrenoverte Fellesstua og fikk samtidig en orientering om hvordan den er tenkt brukt framover.

Fellesstua ligger i tilknytning til kommunale omsorgsboliger i Karolineveien og stod ferdig i 1988. Lokalet har vært et populært samlingssted for spesielt den eldre garden av kommunens innbyggere. Her har blant annet pensjonistforeningen, Røde kors og kirkeforeningen hatt sine møter. Dette året har Fellesstua og flere av de omkringliggende leilighetene fått en kjærkommen renovering og framstår nå som moderne og funksjonelle lokaler.

På grunn av restriksjoner i forbindelse med pandemisituasjon leies for tiden ikke kommunale lokaler ut til eksterne organisasjoner, men tanken er at Fellesstua på nytt igjen skal leies ut i rikt monn når det åpnes opp igjen.

Enhetsleder Roger Iversen i Miljøtjenesten orienterte de folkevalgte under befaringen om den interne bruken av lokalene. I tillegg til Fellesstua er det også fire leiligheter av seks som er renovert og står ferdig til bruk. De to siste skal gjøres ferdig i 2021. Disse leilighetene skal i hovedsak benyttes av yngre leietakere som trenger oppfølging av kommunens miljøtjeneste.

«Jeg kan også bidra»
Et fireårig samarbeidsprosjekt mellom NAV Herøy, Herøy kommune og Herøy ASVO som bærer navnet «Jeg kan også bidra» nærmer seg nå slutten. Målgruppen for dette prosjektet har vært unge mennesker som har utfordringer i forhold til jobb og skole. Gjennom å ha fokus på blant annet arbeidstrening, bo-veiledning, økonomi og kosthold har målet vært å gi flere bedre livskvalitet unge unge flere ut i jobb. Kommunalsjef Siv Nilsen orienterte politikerne om at kommunen etter at prosjektet blir avsluttet vil ta med seg det som har fungert bra i det videre arbeidet i miljøtjenesten. 

Befaring på Fellesstua 2020_oversikt
Fellestua i Karolineveien har blitt et flott forsamlingslokale.
Befaring på Fellesstua 2020_kjøkken
Et nytt og moderne kjøkken er på plass.
Befaring på Fellesstua 2020_administrasjon
Her er kommnens øverste ledelse samlet. Fra venstre: Siv Nilsen (kommunalsjef for helse. sosial og integrering, Liv-Åse Lorentzen (kommunalsjef for oppvekst og kultur, Kjell Hedgard Hugaas (kommunalsjef for tekniske tjenester og rådmann Geir Berglund.

Annonser