Dermed får kommunehuset en skikkelig "make up", ettersom de andre veggene på denne delen av kommunehuset tidligere har fått samme behandling.

Det er byggmester Brattli i Sandnessjøen som har hatt oppdraget med den utvendige renoveringen som går ut på å erstatte eternittplatene med bordkledning, innsetting av nye vinduer og etterisolering.

I tillegg har kommunens egne snekkere bygd om sosialkontoret. Avdelingsingeniør Arnt Isaksen ved Plan- og Utviklingsetaten opplyser at dette er den siste veggen som skal utbedres i år.