Bedre skilting i og til Herøy

side_8_veikryss
Statens veivesen har gitt tillatelse til at det settes opp åtte nye skilt som i fire ulike kryss skal gi bedre informasjon til ukjente vogntogsjåfører om hvor Marine Harvest holder til.
Svært mange av de 200-300 vogntogtransportene til og fra Herøy i uken har utenlandske sjåfører som har problemer med å finne fram til og fra Marine Harvest på grunn av mangelfull skilting.

Nå har statens veivesen gitt tillatelse til at det blir satt opp skilt med teksten ”Marine Harvest” i fire kryss langs riksvei 828 fram til bedriften på Hestøya.

Skiltene vil komme i første kryss etter ferjeleiet på Flostad, ved sentralskolen, i kryss ved Nord-Herøy skole og i krysset ved fylkesveien til Øksningan. Kommunens andel å betale er vel 38.000 kroner. 

Veivesenet har samtidig bestemt seg for å endre skiltingen i Vågen i Sandnessjøen slik at det blir plass til skilt med visning til Herøy for trafikk fra nord. Veivesenet skal også fornye skiltet med visning for trafikk til Dønna. Begge disse skiltene vil veivesenet bekoste.

Dessuten skal eksisterende skilt med kommunevåpen på det gamle ferjeleiet på Engan bli fjernet.
side_8_veikryss
Her, ved krysset på Nord-Herøy, skal det også skiltes mot Marine Harvest.

Annonser