Bebyggelsesplan for deler av Stensvold gnr.3 bnr.11 på Tenna

oversikt11
Det kunngjøres herved at det i henhold til plan- og bygningslovens § 28-2 skal startes opp utarbeidelse av bebyggelsesplaner for campingplass SC1 og SC2, hytteområde H, samt naustområdene N1, N2 og N3.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Arne Thoresen, 8850 Herøy eller Herøy kommune v/rådmannen.

Eventuelle kommentarer og/eller innspill sendes Arne Thoresen innen 01.06.09.
oversikt11
Nå starter utarbeidelse av bebyggelsesplaner for campingplassen til Arne Thoresen.

Annonser