Bassenget fylles opp

6_hestoeya_utfylling2
Med overraskende stor fart er nå bassenget i krysset til Øksningan på Hestøya i ferd med å fylles opp av utsprengt steinmasse fra bunnen av havna ved Marine Harvest.
Etter et par uker med jobbing 24 timer i døgnet er det mye stein- og jordmasse som har flyttet på seg.
 
Bassenget i krysset inn til Øksningan på Øksningan er snart halvveis fyllt opp med steinmasse fra sjøbunnen i havnebassenget utenfor Marine Harvest.
 
Dette skal bli oppstillingsplass for vogntog som ankommer Marine Harvest.  
 
Secora og Sjøentreprenøren jobber kontinuerlig med å sprenge og ta opp steinmassen.
 
Om ikke lenge flyttes de to boreriggende nærmere Kalvøyrevet bru hvor det skal bores og sprenges i forbindelse med det planlagte kaiet som skal føres opp ved Herøy Marine Næringspark.
 
I selve krysset er det fyllt opp jordmasse fra arbeidet med veiarbeid som firma Johansen Maskin AS fra Korgen utfører. Her er mye av steinmassen til den nye veien lagt på plass, på motsatt side av huset til Arna Nyrud som står ved krysset.
 
 
6_hestoeya_utfylling2
Store deler av bassenget i krysset til Hestøya er nå fyllt opp med utsprengt steinmasse.
6_hestoeya_utfylling1
I krysset er det brukt jord og stein fra veiarbeidet til å fylle opp.
6_hestoeya_utfylling3
I snitt kjøres det åtte slike billass med stein opp i bassenget i timen - døgnet rundt.
6_hestoeya_utfylling4
Her er Secora i ferd med å ta opp steinmasse som er sprengt.
6_hestoeya_utfylling5_veien
Her ser vi nå at grunnarbeidet til den nye veien er kommet lagt. I dag går veien på venstre sida av huset.

Annonser