Barneidretten starter opp!

barneidrett

Barneidretten starter opp igjen tirsdag 9.januar kl.17:00. Det vil foregå i Herøyhallen hver tirsdag fra kl 17.00 – 18.00 for barn mellom 3-7 år med deres foresatte (gir mulighet for å kombinere med besøk på biblioteket etter trimmen).

Herøy idrettslag ønsker at det tegnes medlemskap i HIL, da dette gir 15 % rabatt på sportsbutikken + forsikringer ved skader under trening.

Barneidretten er et tilbud for barn i alderen 3-7år. Det er rom for å ta med seg mindre/større søsken om det er en familie som kommer eller at en voksen har med seg flere barn.

Barneidretten er en fin arena for barn i Solli og Herøy barnehage å bli bedre kjent med hverandre på. Spesielt for de som nå er blitt førskolebarn. Det kan også være et sted å treffe venner som nettopp er begynt på skolen. Det er også et godt treffsted for foreldre.

I 2017 vil det bli forsøkt å få en presentasjon av de ulike idrettsgrener i HIL. Dette er først og fremst tenkt på de som har startet på skolen. Det vil da likevel bli plass til fri lek for de aller minste og de som ønsker det i 1/3 av hallen, vi har 2/3 av hallen til rådighet.

Timen vi har til rådighet er utgangspunktet til fri aktivitet. Det er fint om foreldre leker med barna i denne tiden – La mobilen ligge hjemme.

Vi har også opprettet en facebook gruppe som heter Barneidrett Herøy IL, der vil oppdateringer og evt. info bli publisert.

For informasjon kan John Arne 48300943 / Lotte 93464973 kontaktes.

HIL_logo

Annonser