- Barneidretten er et tilbud for barn i alderen 3-7år. Det er rom for å ta med seg yngre/eldre søsken om det er en familie som kommer eller at en voksen har med seg flere barn. Dette er en fin arena for barn i Solli og Herøy barnehage å bli bedre kjent med hverandre på. Spesielt for de som nå er blitt førskolebarn. Det kan også være et sted å treffe venner som nettopp er begynt på skolen.

- Timen vi har til rådighet er utgangspunktet til fri aktivitet, og det er fint om foreldre leker med barna i denne tiden.  Vi har 2/3 av hallen til rådighet, skriver arrangørene til Herøyfjerdingen. 

For spørsmål kontakt:
Karine 950 59 002 eller Timo 472 00 202