Årets slagord er "Les høyt for meg", hvor målet er å sette fokus på barnehagens arbeid med å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna.

Herøy barnehage markerte dagen med å arrangere foreldrekaffe på ettermiddagen. Der fikk de ca 130 som hadde møtt opp gleden av å høre en rekke sanger og et eventyr fremført av barna og de ansatte i barnehagen. For anledningen hadde også barna tatt på seg selvlagde kostymer som de har lagd til årets karneval.

Herøy barnehage har i år valgt seg kunst, kultur og kreativitet som hovedtema, og mye av det som barna har laget i løpet av barnehageåret ble hengt opp og vist frem på barnehagedagen. Det var også en rekke lesekroker rundt om i barnehagen, hvor det var mulighet for å sette seg ned å se og lese i bøker.

Både utdanningsforbundet og fagforbundet hadde sponset med kaker for anledningen.

Tekst og foto: Beate Mari Pettersen