Hvert år i oktober arrangerer den norske kirkes menigheter i HALD-kommunene en stor barne- og familiefestival. Festivalen går på omgang, og i år er turen kommet til Herøy igjen – nærmere bestemt lørdag 24.oktober i Herøyhallen. Festivalen starter kl. 10 og varer til 15, og det forventes at det kommer deltakere fra både HALD-kommunene og steder lenger unna.

Menighetspedagog Trine Heggheim orienterer her om programmet for barnefestivalen i Herøy:

Aktivitetsdag
Dette er en aktivitetsdag som hovedsakelig er myntet på småbarnsfamilier og barn opp til ca 12 år, men også eldre barn kan finne interessante ting å være med på. Barn betaler inngangsbillett, og da er alle aktivitetene og et varmt måltid inkludert. Voksne slipper inn gratis, men må betale evt mat selv.

Herøy skoles tiendeklassinger med foreldre vil stille med kantine, der det altså serveres varm mat i tillegg til salg av kaffe, kaker m.m.

Det blir to økter med aktiviteter, og i år kan man vrimle mellom dansekurs, t-skjortemaling, dragelaging, hoppemadrass, klatrevegg, basseng (ta med badeklær selv!), førstehjelp m.m. Herøyspeiderne vil ha en stasjon utenfor hallen med spikking og pinnebrødgrilling. Det blir også “butikk” med salg av brukte leker, og de som har leker å gi bort kan komme med dem når festivalen starter, evt levere dem på kirkekontoret på forhånd. Inntekten av salget går til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Trubaduren Tore Thomassen
Mellom aktivitetsøktene er det sceneshow med forskjellig program. Barnegospelkoret i Sandnessjøen vil opptre, og trubaduren Tore Thomassen kommer til å synge og spille. Han er en tekstforfatter og musiker fra Sørlandet, som har skrevet en rekke bøker, musikaler, forestillinger og sanger med kristent budskap for barn. Han har gitt ut flere CDplater, og turnerer over hele landet med gitaren sin. En av hans mest kjente sanger er “Liten, men god som gull”, som brukes i mange sammenhenger. Thomassen sier: “Barn i dag trenger den bekreftelsen av virkeligheten det er å være i en sang. Derfor må vi aldri slutte å synge med barn! Alle barn har godt av den fellesopplevelsen det å synge er. Når du synger tar kroppen del i det, og da husker du det lenger”.

Thomassen skal også delta på gudstjeneste i Herøy kirke søndag 25. oktober, der det blant annet skal deles ut kirkebøker til 4- og 6-åringer.

Program for festivalen henges i disse dager opp på butikkene rundt omkring.

Hjertelig velkommen 24.oktober!