Barne- og ungdomsrådet ser på budsjettet

barne_og_ungdomsraadet_01
Klokken 14.30 i dag satte Barne- og Ungdomsrådet seg ned for å gi sin uttalelse om budsjett for 2010 og økonomiplan for 2010 - 2013.
Det var Kommunalsjef1 Siv Nilsen som loset rådet gjennom formannskapets budsjettforslag.   Og ikke uventet kom det reaksjoner på at formannskapet foreslår å redusere i antall lærerstillinger.   Det er formannskapssekretær Liv Hansen som er sekretær for Barne- og Ungdomsrådet.    Her ser du saksframlegget til rådets behandling.
barne_og_ungdomsraadet_01
Fra venstre Helene Heggheim, Espen Bakkelid, Maren Nyrud, Anja Albrigtsen og Kristine Johansen.
siv_01
Kommunalleder 1 Siv Nilsen gikk gjennom hovedpostene i budsjettet for Barne- og Ungdomsrådet.

Annonser