Barne- og ungdomsrådet har vært på kurs

barne_og_ungdomsraadet_02
Barne- og ungdomsrådet i Herøy var 22. - 24. januar på kurs for ungdomsråd i Hemavan i Sverige. Blant temaene de ble kurset i var hvordan håndtere sleipe journalister.
Torsdag 18. februar skal Barne- og ungdomsrådet ha møte i formannskapssalen i rådhuset. Da skal kurset evalueres.
 
Kurset ble avholdt etter invitasjon fra Ungdomsrådet i Vefsn og Ungdommens fylkesting.
 
Fra Herøy Barne- og Ungdomsråd deltok leder Helene Heggheim, nestleder Espen Bakkelid og varamedlem Kristine Johansen.
 
I tillegg til å lære å takle sleipe journalister, lærte ungdommene om hvordan de skal få gjennomslag for saker fra ungdomsrådet, få god PR for uråd, lære å ta ordet i møter, leder møter og lage og holde innlegg i kommunestyre og ungdomsråd.
 
18. februar skal rådet evaluere kurset. I tillegg står to andre saker på sakskartet går de unge politikerne møtes i formannskapssalen klokken 18:
 
Sak 1: Årsmelding 2009 - Barne- og Ungdomsrådet.
Her leser vi i sakspapirene at det har vært liten aktivitet i rådet i fjor. Det har vært satt opp møter i forkant av hvert kommunestyremøte, slik at rådet kunne gi uttalelser i de saker de ønsker.
Rådet har avholdt fire møter og behandlet seks saker.
 
Rådet har ikke tatt opp saker på eget initiativ.
 
Sak 2: Avtale med Herøy ASVO - uttalalse fra Barne- og Ungdomsrådet.
Barne- og Ungdomsrådet skal gi uttalalse om kommunens avtale med Herøy ASVO.
barne_og_ungdomsraadet_02
Har lært å takle sleipe journalister.

Annonser