Barne- og Ungdomsrådet behandlet budsjettet

3_barne_og_ungdomsraadet
Herøy Barne- og Ungdomsråd ber om at eiendomsskatten i Herøy økes til sju promille for å unngå kutt i for eksempel kulturskolen. Det er et av fem punkter fra rådet i forbindelse med økonomiplan og budsjett.

Økningen av eiendomsskatten er i tråd med rådmann Roy Skogsholms innstilling til tirsdagens møte i Herøy kommunestyre.

Barne- og ungdomsarbeider reduseres Herøy Barne- og Ungdomsråd har ingen innvendinger mot reduksjon i barne- og ungdomsarbeiderstillingen så lenge åpningstiden for ungdomsklubben videreføres.

Du kan se samlet vedtak i rådet annet sted her på Herøyfjerdingen.

Rådmannen orienterte Barne- og Ungdomsrådet hadde invitert rådmann Roy Skogsholm til møtet for å orientere om budsjett for 2011 og Økonomiplanen for 2011 – 2014.

Før han startet sin redegjørelse ba Barne- og ungdomsrådet om at fokuset ble lagt på deres interessefelter, nemlig skole, ungdomsklubb og kulturskole.

På samme nivå Og rådmannen kunne blant annet fortelle at han har innstilt på en reduksjon i stillingen for barne- og ungdomsarbeiderstillingen, men han forsikret at klubben skal drives videre på dagens aktivitetsnivå.

I budsjettet fant man også at husleien til ungdomsklubben har steget kraftig, med næremere bestemt 100 prosent.

- Noen av årsaken er dessverre hærverk, sa rådmannen.
3_barne_og_ungdomsraadet
Herøy Barne- og Ungdomsråd i møtet 8. desember.

Annonser