Barnas kirkehelg og gudstjeneste

kirka_12
Lørdag 28. november blir det "Pirat- og prinsessedag" for 4-åringene. Arrangementet foregår i kantina ved Herøy sentralskole, starter kl. 11.00 og slutter klokka 13.00. Søndag er det gudstjeneste med utdeling av 4- og 6- årsbok.
Kirkevergen har følgende oppslag:
 
BARNAS KIRKEHELG
Lørdag 28. november
Pirat og prinsessedag for 4-åringene,
kl. 11.00 – 13.00 i kantina på Herøy Sentralskole.
 
Søndag 29. november
Gudstjeneste med utdeling av 4- og 6- årsbok.
Prest Annette Stenseng og organist Johanna E Galkin
Nattverd
Ofring til Herøy speiderne
Kirkekaffe
 
kirka_12
Det blir gudstjeneste i Herøy kirke søndag med utdeling av 4- og 6-årsbok.

Annonser