Dugnadskoordinator og rektor Lars Olav Mogård-Larsen opplyser til Herøyfjerdingen at ballbingen har kommet på plass etter et ønske fra skolens elevråd. I kommunens budsjett for 2016 ble det satt av 400 000 kroner eks. mva til dette prosjektet. Av dette regner kommunen med å få dekket inn kr. 300 000 i spillemidler, da dette er tilskuddrammen for slike prosjekt.

- Vi har brukt mange hundre timer på dugnad i høst for å få den opp enda gjenstår det litt arbeid før den blir helt ferdig. Dette dreier seg å sette opp sikringsnett og få ut sand rundt ballbingen. Det har meldt mildvær og vi håper derfor å få ballbingen helt ferdig om kort tid.

- Vi skulle helst kommet i gang litt tidligere, men  vi måtte vente på at grunnarbeidet ble ferdig, sier Mogård-Larsen.

Dugnadslederen skryter ellers av alle foreldre og fotballvenner som har stilt opp på dugnad.