Herøy kommune har fått ny svømmehall som ligger i forbindelse med Herøy skole. Det skal nå åpnes opp et tilbud på ettermiddagstid og annenhver lørdag, og i den forbindelse lyses det ut midlertidig stilling som badevakt i 12,5 timer pr uke.

Badevaktens hovedoppgave er å skape trygge rammer for badegjestene, forhindre ulykker og sørge for nødvendig livredning og førstehjelp. I tillegg er det oppgaver som klargjøring av badet, sjekk av garderober og enklere renhold.

Den som ansettes må ha gjennomført og bestått livredningsprøve og førstehjelpskurs før man kan begynne i arbeidet. Kommunen kan også tilby kurs, dersom man ikke har kurs fra før.

Trykk her for å lese mer om stillingen og søke.