Pressemelding fra Posten Norge:
I forkant av den store konkurransen om Post i Butikk-kontrakter, ble det gjort en beslutning av Posten Norge AS om at det for henteområdet 8850 Herøy skulle være èn Post i Butikk (Herøy) i stedet for to (Herøy og Tenna).

Deretter deltok NorgesGruppen, med butikken Spar Herøy, og Coop med butikken Coop Prix Herøy i konkurransen om Herøy Post i Butikk. I denne konkurransen vant Coop Prix Herøy kontrakten for lokal drift av Post i Butikk for fire år, med opsjon på inntil tre års videreføring f.o.m. 1. juli 2016

Posten vil sende ut kundebrev med informasjon til berørte kunder ca. 3 uker før endringen.