Avslutningskaffe for Geir

Avslutningskaffe for Geir Berglund_4

Fredag 7. mai ble det holdt avskjedskaffe for tidligere rådmann Geir Berglund på rådhuset i Herøy.

På grunn av smittevernreglene i forhold til pandemien måtte deltakerne på avskjedskaffen samles i to rom, men kake var på plass og det ble sagt mange fine ord under markeringen.

Geir Berglund har vært ansatt i Herøy kommune siden august 1998. Han begynte som lærer ved Øksningan skole før han i 2001 begynte som pedagogisk konsulent ved skolekontoret i Herøy. I 2009 ble kommunen omorganisert og da begynte han som kommunalleder med hovedansvar for oppvekst og kultur.

Geir kunne fortelle at det fram til i 2009 var en oppvekst- og kulturetat som hadde fem ansatte. Da var det to ansatte som jobbet med kultur, i tillegg til skolesjef, pedagogisk konsulent og sekretær. 

I 2018 begynte Berglund som rådmann før han i februar i år valgte å slutte i stillingen som følge av ekstrem arbeidsbelastning og uenighet mellom han og politisk ledelse om sentrale veivalg framover.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Liv Åse Lorentsen, holdt tale til Geir og skrøt av at han var en leder som var lett tilgjengelig og alltid hadde ei åpen dør. Hun trakk fram hans store kapasitet, faglige dyktighet og grundige jobb. Liv Åse, som har sin familie i Rana kommune, har forøvrig også sagt opp sin stilling i Herøy kommune og begynner fra høsten som rektor ved Hemnes sentralskole. Hun hadde derfor i utgangspunktet tenkt seg at det var Geir som skulle takket henne av, men slik ble det ikke. Lorentsen mente også det var bra at Berglund nå hadde tatt et valg som gjorde at han fikk bedre tid til familien, og ikke bare var på jobb hele tiden.

Kommunalsjef og mangeårig kollega Siv Nilsen takket også Geir for et meget godt samarbeid og savnet å ha han som diskusjonspartner og rådgiver. Hun var også full av lovord om hans enorme arbeidskapasitet og syntes det var trist at han nå hadde sluttet i jobben. Samtidig unnet hun ham roligere arbeidsdager og mer tid sammen med familien.

Berglund sa i sin tale at han fra han tok jobben skjønte at den ville bli krevende, men at han i utgangspunktet hadde håpet at han skulle holde ut litt lenger.

- Det finnes ingen grense for hvor store krav som kommer, og den eneste som kan begrense dette er en selv, sa Berglund.

Berglund har nå begynt som saksbehandler i Dønna kommune.

Avslutningskaffe for Geir Berglund_tale
Kommunalsjef Liv Åse Lorentsen holdt tale til Geir. På grunn av smittevernreglene var det ikke mulig å samle alle i samme rom.
Avslutningskaffe for Geir Berglund_2
Avslutningskaffe for Geir Berglund_4
Geir fikk en fin blomsterdekorasjon og et gavekort fra kommunen.

Annonser