I over 20 år har Odd Sommersel pendlet fra Leirfjord til Herøy for å jobbe i teknisk enhet som oppmåler. Dette innebærer at han har vært mye ute og målt inn tomtegrenser rundt omkring i hele kommunen. I tillegg følger det også det som heter oppmålingsforretning og ajourføring og oppdatering av mangler på kart med denne jobben.

I sin tale til Sommersel, som nå har blitt pensjonist, tolket kommunalsjef for miljø og kommunalteknikk, Morten Hanssen, dette som et tegn på at han hadde trivdes i jobben. Hanssen skrøt av jobben han hadde gjort og mente den var utført med bravur.

- Som person er du ikke den som gjør mest ut av deg og er mest synlig. Du fremstår kanskje ikke som den mest taletrengte i hverdagen, men ryktene vil ha det til at du i pendlermiljøet er en av dem som går rundt og er i prat med de aller fleste. Personlig opplever jeg deg som slagferdig, og en som stadig har gode kommentarer på lur, sa Hanssen.

Odd kommer opprinnelig fra Narvik og flyttet til Leirfjord i 2002, omtrent samtidig med at han begynte i jobben i Herøy kommune. Årsaken til at han ble boende i Leirfjord skyldes nok at han traff sin kone der. Han forteller at han har vært omtrent overalt i Herøy og gjort oppmålinger av tomter, og han har derfor blitt godt kjent i kommunen.

- Jeg har stort sett trivdes godt, men det har jo vært perioder at det har vært så mye å gjøre at man ikke får gjort ferdig en jobb før man begynner på en ny. Det er jo vanskelig å si nei til folk når de skal ha ei tomt. Pendlingen synes jeg har gått greit og jeg har kommet meg hjem stort sett hver dag. Jeg tror at det på de 20 årene jeg har pendlet bare er tre ganger at jeg ikke har kommet meg hjem som følge av dårlig vær.

Flytter til Arendal
Odd flytter nå sammen med sin kone til Arendal der kona opprinnelig kommer fra og de har familie. Han har imidlertid lovet at han kommer en tur tilbake til høsten for å gjøre ferdig noen saker som ikke er avsluttet.

Vi ønsker Odd Sommersel lykke til med pensjonistlivet.