Avskjedsgudstjeneste for Gunver på kirkebakken søndag

Avskjedsgudstjeneste for Gunver_Gunver

Søndag 14. mars kl. 12.00 blir det avskjedsgudstjeneste for sokneprest Gunver Birgitte Nielsen på kirkebakken utenfor Herøy kirke.

- For at så mange som mulig skal få plass og ingen må føle seg utenfor har prest Gunver valgt å ha en kort gudstjeneste utendørs, der alle smitteverntiltak kan overholdes på en enkel måte.

- Prost Olav Rune Ertzeid, sokneprest i Dønna og Leirfjord Arne Magnus Smørvik og ikke minst vår egen menighetspedagog Trine Bjørnvold Heggheim deltar med lesninger og bønner i gudstjenesten, mens organist Marija Druzijanic styrer sang og musikk.

- Etter en kort pause der man kan hente seg kaffe, kake og en enkelt grillpølse fra bålpanne, fortsettes det med taler og hilsener fra de som har lyst å ta avskjed med vår sokneprest gjennom knappe tre år.

- Om det mot forventning blir storm, snø og regn, da holdes gudstjeneste, kirkekaffe med mer i kirken. Så bare kom til Herøy kirke søndag klokka 12.00 og bli med på å sende prest Gunver godt på vei til den nye stillingen hennes i Tyskland, skriver Herøy menighet i en pressemelding.

Avskjedsgudstjeneste for Gunver_Herøy kirke 3
Herøy menighet inviterer til utendørs avskjedsgudstjeneste på kirkebakken søndag 14. mars.

Annonser