Skogsholm begynte som rådmann i januar 2007 og har vært en rådmann som har satt et solid spor etter seg med sin arbeidskapasitet og beslutningsevne. I sin avskjedstale til ansatte og tillitsvalgte under en liten tilstelning på rådhuset mandag 14. desember fortalte han om en imponerende lang karriere i arbeidslivet.

Begynte som 13-åring
Skogsholm legger bak seg 45 år i arbeidslivet i tillegg til fire år som ordfører i Vefsn. Han begynte allerede som 13-åring som visegutt i tidligere Joh. Pettersen bokhandel i Mosjøen der også en del av jobben gikk på å kreve inn penger fra folk. Det er lett å skjønne at dette var en vanskelig og utfordrende oppgave for en 13-åring.

Mine beste ni år
Skogsholm sa i sin tale både på rådhuset og under julelunsjen etter kommunestyremøtet tirsdag denne uka at dette hadde vært de ni beste årene han hadde hatt i arbeidslivet.

- Vi har vært gjennom store omstillinger og mange har fått endrede arbeidsoppgaver. Det er gjort mange upopulære tiltak for å få orden på økonomien med blant annet nedleggelse av skoler og innføring av eiendomsskatt. Vi har fjernet 21 stillinger uten at dette har medført mye støy. Selv om det har vært tøffe tak har dette blitt en grei sak til slutt, sa Skogsholm.

Skogsholm benyttet anledningen til å takke for samarbeidet med de tillitsvalgte gjennom perioden han hadde sittet som rådmann og han gav uttrykk for at han gjerne skulle hatt enda mer tid sammen med dem.

Ryddig
Anita Rønneberg fra Fagforbundet og Kirsti Iversen fra Utdanningsforbundet benyttet anledningen til å gi Skogsholm en liten påskjønnelse.

- Selv om vi selvsagt ikke kan påstå at vi har vært enige hele tiden skal Roy ha skryt for at det har vært ryddige og gode møter, sa Kirsti Iversen.

God mann
Under den kommunale julelunsjen for ansatte og politikere etter kommunestyremøtet benyttet ordfører Arnt Frode Jensen anledningen til å takke Skogsholm for jobben han har gjort som rådmann i kommunen.

- Jeg har kjent Roy lenge og visste at han var riktig mann for oppgaven og var glad da han ringte og spurte om det var vits i at han søkte på stillingen, like før søknadsfristen gikk ut. Han har vært en veldig bra rådmann for oss og vi vil også fremdeles benytte oss av hans kompetanse på en del saker i framtida. Roy er god på inkludering og er flink til å få folk til å trives i jobben og dette er en meget god egenskap. Det er også gledelig å se at den nye rådmannen fortsetter i samme sporet, sa Jensen før han overrakte en gave fra kommunen.