Avlyste KOLS-kurset

2_KOLS
KOLS-kurset ved Helgelandssykehuset som skulle vært avholdt i slutten av november måtte avlyses på grunn av for få påmeldte. Nå jobbes det med å få til et nytt kurs i månedsskiftet februar/mars.
Legekontoret i Herøy ber om at interesserte tar kontakt med kontoret på telefon 750 68 050 hvis du ønsker henvisning.
2_KOLS
KOLS-kurset måtte avlyses.

Annonser