Avlysning av avtaler på helsestasjonen

Helsestasjonen

Helsestasjon er nødt til å avlyse en god del konsultasjoner på grunn av situasjonen med det nye koronaviruset.

Etter anbefaling fra myndighetene skal følgende grupper prioriteres:

  • Nyfødte
  • 6 ukers konsultasjon med lege
  • Barnevaksinasjonsprogrammet

De som allerede har fått timer vil få SMS om at timen utgår.

Det er fint om barnet følges med kun en av foreldrene for å begrense antall personer som kommer innom helsesenteret. Istedenfor hjemmebesøk etter fødsel tilbys i isteden oppfølging på helsestasjon.

Alle grupper (COS veiledning) og avtalte møter utgår i første omgang til etter påske.

Personalet på helsestasjon har blitt omdisponert til andre oppgaver og ber om forståelse for den reduserte kapasiteten vi har nå.

Annonser