TV-aksjonen i år på NRK går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

I Herøy er det nå Frivilligsentralen med Jelena Budesa i spissen som planlegger og gjennomfører de årlige TV-innsamlingsaksjonene på NRK. I år som i fjor har de fått overrakt kunstverk fra lokale kunstnere som de auksjonerer bort for å få inn penger til innsamlingsaksjonen. I fjor var det Rolf Jørgensen og Tone Toft som bidro med maleri og i år er det Inger Meyer som har gitt et maleri til innsamlingsaksjonen.

Maleriet til Inger Meyer har en vanlig utsalgspris på kroner 9000, men det er selvsagt ønskelig å få inn et størst mulig beløp. Nå oppfordres bedriftene i Herøy og private til å by på maleriet og sikre seg et fint kunstverk, samtidig som de bidrar med penger til et godt formål.

Selve auksjonen foregår på siden @tvaksjonheroy på Facebook og vil pågå til søndag 21. oktober kl. 18.00. Det er også mulig å ringe inn bud på tlf. 96044774 (Jelena).

Innsamlingskonsert i kirka 16. oktober
Tirsdag 16. oktober kl. 18.00 inviteres det konsert i kirka med lokal underholdning av elever fra Herøy kulturskole og andre lokale artister, der alle inntekter går til årets innsamlingsaksjon. Herøyfjerdingen vil komme tilbake med mer informasjon om dette arrangementet i en senere sak. Etter konserten blir det servering. For å få inn penger gir folk det de måtte ønske til innsamlingsaksjonen.

Om TV-aksjonen 2018
Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Les mer om Kirkens Bymisjons arbeid her.