I høst har mange veier i Herøy blitt asfaltert og i etterkant av dette arbeidet har kommunen fått en del henvendelser i forbindelse med høye asfaltkanter i tilknytning til private grusveier og avkjørsler.

Rett kant gir sterkest asfalt
-
Dersom asfalten skrås slik at den går ut i null medfører dette at asfalten blir svak og ofte kan knekke langt ut i veien. En mest mulig rett asfaltkant er derfor det beste for å kunne bevare asfalten lengst mulig. En rett kant er også det beste å asfaltere mot dersom private finner ut at de vil asfaltere på et senere tidspunkt, sier kommunalleder 3 Roy Nilssen til Herøyfjerdingen.

Prøver å legge til rette
Nilssen sier at de prøver å la det bli igjen litt grus i forbindelse med tilrettelegging og etterarbeid i forbindelse med asfaltering, slik at huseierne kan fikse problemet med avkjørslene.

- Det er imidlertid huseiernes ansvar å ordne private avkjørsler slik at de blir best mulig tilpasset veinettet, men vi prøver etter beste evne å legge til rette slik at de fleste blir fornøyd. Derfor vil vi i de fleste tilfeller la det bli igjen litt grus som huseierne kan bruke til å fikse avkjørslene sine med. Etter at asfalteringen er avsluttet vil veiskuldrene bli tilkjørt en del grus og da vil det ofte bli lagt igjen en del masser som kan benyttes, sier Nilssen.