Med det er siste fase i arbeidet med gang- og sykkelveien kommet igang. Veilysene kom opp sist uke og de siste dagene har Rolf Edvardsen og Ronny Olsens ansatte, som sammen har hatt oppdraget, brukt til å planere gang- og sykkelveien.

Kolo Veidekke startet onsdag ved Herøy sentralskole, og med god timing har skolene høstferie fra i dag. Dermed slipper asfaltgjengen unna en god del trafikk og ikke minst mange gående.

Rolf Edvardsen og Rolf Olsen er imidlertid ikke ferdige og jobber med gang- og sykkelveien ved sentralskolen parallelt med at Kolo Veidekke asfalterer.

Mye ekstraarbeid har påløpt og gjort at entreprenørene har fått ekstra lange dager. Dette gjelder spesielt fordi kommunen har ønsket at de skulle rydde opp i vann- og avsløpssystemet på Herøyholmen og ved sentralskolen.