Følgende strekninger på fylkesvei 828 er planlagt asfaltert i 2023:

Hestøya 970 meter
Kobbvågen øst 2 760 meter
Kalvøyrevet bru - Enakkvalen 5 119 meter
Nord-Herøy - Silvalen 1 927 meter
Silvalen 425 meter

- I forkant av asfalteringen vil det bli gjort en del forarbeid. Blant annet blir alle stikkrenner sjekket, og dersom de må byttes så blir også dette gjort. Foreløpig er det ikke lagt noen framdriftsplan for når arbeidet skal utføres, men vi skal ha oppstartsmøte neste fredag med entreprenør, og da får vi en foreløpig plan for asfaltering på denne kontrakten, sier prosjektleder for vedlikehold av fylkesvei, Bernhard Rottem.

I informasjonen fra fylkeskommunen blir det også opplyst at normalt vedlikehold som lapping av hull kommer i tillegg. Eventuelt manglende varsling og skilting av hull, sprekker og lignende skal også tas opp med entreprenør og utbedres.

Herøyfjerdingen vil komme tilbake med mer informasjon senere.