Årsmøte i Herøy menighet

Årsmøte Herøy menighet_288

Det var godt oppmøte i Fellesstua ved Herøy alders- og omsorgssenter da Herøy menighet avholdt sitt årsmøte den 6. januar 2019.

Sokneprest Gunver B. Nielsen ønsket først velkommen og holdt senere en fin preken med tema rundt vår julefeiring som markering av Jesus fødsel. Sangbøker lå på alle bordene som var pent dekket til serveringen som senere fulgte med varm sjokoladedrikk og kaffe, i tillegg til et assortert kakebord.

Forsamlingen sang og gikk rundt juletreet, slik tradisjonen er. Sanger som vi synger bare en gang i året er kjente og kjærkomne. Her kunne alle O, jul med din glede, Et barn er født i Betlehem og Jeg er så glad hver julekveld. Heidrun Stene stilte som organist, og slik ble det lett å synge med.

Kirkeverge Bård Grønbech orienterte om menighetsrådets aktivitet i 2018. Arrangementet Sangperler i kirken med opptreden av lokale sangere og musikere, ga et økonomisk overskudd som skal brukes til videre kirkemusikalsk aktivitet. Herøy menighet gjorde en stor innsats i årets TV-aksjon med blant annet kafé, der pengebidragene gikk til Kirkens bymisjon. Det er stor giverglede i Herøy som lå langt framme på landets givertopp.

Det ble orientert om at en fra 2018 har besluttet å arbeide som "grønn menighet". Det vil si at en i arbeidet satser på kildesortering, kompostering og skiller ut plastavfall, både ved kirkekontoret og på kirkegården. Ved kirkegården gjør kirketjener og graver Stig Edvinsen en flott arbeid for å holde det pent.

Kirkeforeningen har gjort en stor innsats for å gå til anskaffelse av kirkegårdsvogn, også sponset av det lokale næringslivet som takkes. Ved Herøy slip er det laget et stativ til bruk som adventskrans og som er gitt i gave til kirken.

Menighetspedagog Trine B. Heggheim opplyste om Barnefestival høsten 2019 i Herøy, hit det vil komme 200-300 barn og voksne. Festivalen er et samarbeid med HALD-kommunene og her en trenger støtte fra frivillige.

Det skal felles trær rundt kirken, både for å gjøre den mer synlig og for å hindre fuktskader. Det arbeides med en skyssordning til de som trenger biltransport til kirken.

Sokneprest Gunver B. Nielsen orienterte om sitt arbeid både med preken på øyene i Herøy, konfirmasjonsundervisningen, konfirmanttreff, babysang med gudstjeneste og planer for å gjøre prestegårdshagen mer tilgjengelig. Arbeidet med prestegårdshagen skjer i et samarbeid med Opplysningsvesenets fond (OVF). Det planlegges bispevisitas i 2019 og pilgrimsvandring over Herøy i et samarbeid med Alstahaug/Tjøtta.

Forsamlingen kunne til slutt fornøye seg med bingo-innslag basert på spørsmål rundt juleevangeliet, som Bård Grønbech først leste. Det var mange som gikk heim med flotte gevinster etter en nyttig, hyggelig og festlig stund før vi rigger ned juletreet for denne gangen.

Tekst og bilder: Dagrunn Grønbech

Årsmøte Herøy menighet_276
Fint å få gå rundt juletreet og synge kjente og kjære julesanger.
Årsmøte Herøy menighet_272
Hyggestund rundt kaffebordet. Trine B. Heggheim er aktiv i speiderbevegelsen.
Årsmøte Herøy menighet_288
Forsamlingen gledet seg over Bingo med tema fra juleevangeliet.
Årsmøte Herøy menighet_273
Sokneprest Gunver B. Nielsen ønsker velkommen. Ved orgelet organist Heidrun Stene.
Årsmøte Herøy menighet_265
Komiteen som sørget for et vellykket møte var fra venstre Paula Nyrud, Ellinor Olsen, Bård Grønbech og Gerd Sjåvik.

Annonser