Årsmøte i FK Herøy/Dønna

FK_heroey_doenna
25. februar blir det årsmøte i FK Herøy/Dønna på Herøy Brygge. 9 saker står på sakslista hvor det blant annet står valg av ny leder og nestleder. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være innmeldt skriftlig til leder Arnt Erling Paulsen senest to uker før årsmøtet.
Innkallingen er signert av leder Arnt Erling Paulsen og nestleder Stein O. Mathisen.

SAKSLISTE:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
  4. Behandle lagets årsberetning 2008
  5. Behandle lagets regnskap 2008 i revidert stand
  6. Behandle evt. innkomne forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontigent for 2009.
  8. Vedta lagets budsjett 2009
  9. Foreta følgende valg:
-         leder og nestleder -         2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer -         2 revisorer -         valgkomite 1 fra Herøy og 1 fra Dønna.

Valgene bør gjennomføres slik at halvparten av de valgte sitter i ett år og andre halvpart i to år (unngå totalutskifting). Kjønnsbalansen skal overholdes.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være innmeldt skriftlig til leder senest to uker før årsmøtet (innen 11.februar)

Arnt Erling Paulsen har telefon 951 37 984
FK_heroey_doenna
Fra FK Herøy/Dønnas heimekamp mot Glimts andrelag i fjor.

Annonser