Ved barnetrinnet på Herøy skole velges det nytt elevråd hvert halvår og det er en tradisjon at elevrådet arrangerer vennskapsturnering for 1. - 6. klasse før det velges nytt elevråd.

Viktig å samarbeide
I en vennskapsturnering er ikke det viktigste å vinne, men da er det samarbeid, det å vise hensyn og gi positive kommentarer som skal premieres. Elevene deles inn i 10 lag som skal prøve å overbevise dommerne om at de er det beste laget.

En jury, som selvfølgelig består av det sittende elevråd, skal premiere dem som samarbeider best. I fjor var premien en time i klatreveggen i Herøyhallen.

Ulike aktiviteter for lagene
Under turneringen er det mange aktiviteter som elevene skal gjennom. I Herøyhallen skal de spille fotball, kanonball og landhockey, mens de i aulaen skal gjennomføre potetløp, trillebårløp, ringleken og hopping med hoppetau.

På tribunen i hallen skal de også ha diverse musikkleker. Hele dagen er organisert med stasjonsarbeid der lagene får drive på med en aktivitet i 20 minutter før det etter en kort pause fortsettes med neste aktivitet.