Arrangerer mini-yrkesmesse for ungdom

joern_moe
Herøy Næringsforening skal 9. februar arrangere en mini-yrkesmesse i sentralskolen og Herøyhallen hvor målet er å få flest mulig ungdommer til å velge utdanning med sikte på å arbeide og bo i Herøy. Dette skal bli et årlig arrangement.
- Vi ønsker at elevene på ungdomstrinnet skal få øynene opp for mulighetene de har ved å satse på en framtid i Herøy.

- Det gjelder både jobbmessigsamtidig i tillegg til at  Herøy er en meget god kommune å bo i. 

Hvis vi måler Herøy opp mot andre sammenlignbare kommuner - og større kommuner - kommer vi godt ut, uttaler leder i Herøy næringsforening Jørn Moe til Herøyfjerdingen.

9. februar stiller de ulike næringene i Herøy og Herøy kommune med stand i aula og Herøyhallen, mens elevene ved Herøy sentralskole får ulike oppgaver som skal løses.

Utdannings-stipendier - Svarene på oppgavene finner elevene ved å gå rundt på de ulike standene og snakke med bedrifter og kommune.

- Vi vurderer å premiere besvarelsene ved å trekke noen utdannings-stipendier, røper Jørn Moe videre.

Han mener det er mange gode grunner for at ungdom bør velge Herøy framfor å flytte ut:

- Vi har et veldig godt kultur- og idrettstilbud, også sammenliknet med større kommuner.

- Vi er en gründerkommune og har tradisjon for å være det. Det betyr at de som ønsker det har meget gode muligheter for å starte for seg selv.

- Videre har vi et arbeidsmarked i Herøy som nærmest skriker etter arbeidskraft.

Innlegg fra bransjene - Alt dette - og mere til - ønsker vi å presentere for ungdommene. Det skal vi blant annet gjøre ved hjelp av datapresentasjoner av kommunen og mulighetene som finnes og ved at bedriftene skal ha stand i aulaen og Herøyhallen, sier Jørn Moe.

Bransjene og bedriftene skal også ha sine korte innlegg på messedagen.

Målet med mini-yrkesmessen er altså at flest mulig ungdommer skal velge utdanning med sikte på å arbeide og bo i Herøy og få folk utenfra til å bosette seg i Herøy.

Herøy kommune gikk i fjor ut med samme budskap og det er derfor naturlig at også  kommunen deltar både med stand og innlegg 9. februar.

Da skal både ordfører Arnt Frode Jenen og rådmann Roy Skogsholm ha korte innlegg for ungdommene om framtidsvyer og muligheter i Herøy.

Presenterer kommunens behov for arbeidskraft Ungdommene skal også få presentert kommunens behov for arbeidskraft i årene framover og hvilke utdanninger som kreves til dette.

Det blir også en liten kafé i skolen på messedagen som skal gå over tre timer, fra klokken 12 til 15.

Det er næringssjef Knut Prestø i Herøy kommune, rektor ved Herøy sentralskole Lars Olav Mogård Larsen  og leder i næringsforeningen Jørn Moe som utgjør komiteen som planlegger mini-yrkesmessen 9. februar.
joern_moe
Jørn Moe og Herøy Næringsforening har tatt initiativet til en årlig mini-yrkesmesse for ungdom.

Annonser