- Vi ønsket å ha en kafé der vi samlet inn penger til kreftforeningen, og da tenkte vi at vi samtidig kunne gjøre noe som var miljøvennlig. Vi håper derfor at folk kommer og leverer klær som vi kan sortere og henge opp og presentere skikkelig før de selges. Vi skal også ha moteoppvisning og selge kaffe og kaker, sier Rani og Amalie Hjørdis som begge går i 10. klasse.

De to jentene forteller at det også skal være loddsalg og selges Fuck Cancer-armbånd som gir støtte til kreftforskning og aktiviteter for unge som er berørt av kreft.

Før jul arrangerte også samme gruppe  førjulskafé og en aksjon på Facebook der de solgte armbånd Fuck Cancer armbånd, og samlet inn over 5000 kroner til Kreftforeningen. Grunnen til at de gjennomfører kaféen 7. mars er at Kreftforeningens aksjonen “Krafttak mot kreft” arrangeres fra 4. til 10. mars i år. Dette er en nasjonal aksjon som gjennomføres over hele Norge. 

Nå håper de samfunnsbevisste elevene at riktig mange leverer klær og støtter opp om kaféen 7. mars. Det er viktig at klærne som leveres inn er rene og ikke totalt utslitt. 

De tar i mot klær tirsdag 19. februar og tirsdag 5. mars fra klokka 12.30 til 14.00, men det kan også avtales andre tidspunkt hvis man tar kontakt med lærer Kirsti Iversen på tlf. 918 80 744.

Valgfaggruppa «Innsats for andre» består av rundt 20 elever fra 9. og 10 .klasse på Herøy skole.