Arnt Frode leder næringsforeninga

Arnt Frode Jensen_leder i næringsforeniga

Helt siden juni har tidligere ordfører Arnt Frode Jensen vært leder av Herøy næringsforening. Han har et håp om at alle HALD-kommunene kan få til et enda bedre næringssamarbeid.

Den nye lederen mener næringsforeninga i Herøy har drevet veldig godt gjennom mange år og han lover derfor ingen revolusjon. Pandemisituasjonen har på lik linje med det meste i samfunnet satt en demper for aktiviteten i foreninga, men planene er klare for mer aktivitet i tida framover så snart forholdene ligger til rette for det.

Jensen har et håp om at det skal bli mer samarbeid om næringsinteresser mellom HALD-kommunene.

- Det hadde vært ønskelig at Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kunne fått til et bedre samarbeid. Det er mange oppgaver vi kunne samarbeidet om å løse regionalt, for vi er egentlig i samme båt. Dette må imidlertid være et indre ønske i hver enkelt kommune, mener Jensen.

Må få stabilitet i fergetilbudet
- Vi har hatt ett styremøte siden årsmøtet og det ligger på trappene at vi skal gjennomføre ei kartlegging blant medlemsbedriftene, for å se hva de er interessert i at vi skal arbeide med. Etter kartlegginga skal vi analysere dette nærmere.

- Vi vet imidlertid at næringslivet er opptatt av samferdsel. På kort sikt er det fergetilbudet vi er opptatt av. Det er håpløst å se hvordan Boreal håndterer dette, sannsynligvis med fylkets velsignelse. Herøysambandet har vært nærmest som en rundingsbøye for å hente ferger for å sette inn i andre samband når det oppstår problemer. Vi må huske på at dette sambandet er det nest største sambandet i Nordland som fylkeskommunen har ansvar for. Det er bare Holm-Vennesund som er større når man ser bort fra riksveisambandene. Vi må vi derfor få en mye bedre stabilitet i dette sambandet. Næringsforeninga vil derfor være en viktig medspiller i dette sammen med kommunen, sier Jensen.

Arbeider for fastlandsforbindelse
Den nye lederen i næringsforeninga er også ikke uventet opptatt av å komme videre med realiseringen av fastlandsforbindelse, og signaliserer at dette også er et tema som næringslivet i Herøy vil ha fortgang i.

Jensen deltok nylig på et møte sammen med samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen og ble positivt overrasket.

- Jeg opplevde at samferdselsråden var på saken og var klar på at denne saken skulle inn i regional transportplan for fylket. Jeg spilte også inn en annen sak der Veidirektoratet i sitt forslag til Nasjonal transportplan som foreligger nå foreslo at veien fra kryss E6 til fylkesvei 78 og helt til fergeleiet Søvik skulle omklassifiseres til viktig næringsvei. Dette ble imidlertid ikke vedtatt, men dette var samferdselsråden villig til å se nærmere på. Jeg tror ikke fylkeskommunen klarer det økonomiske løftet med en fastlandsforbindelse uten statlig hjelp. Da kan det bli enklere hvis veien blir omklassifisert, sier Arnt Frode Jensen.

Jensen mener også at blant annet endringer i regler for bruk av fergeavløsningsmidler gjør det langt enklere å få økonomien på plass til fastlandsforbindelsen. Han er også klar på at en fastlandsforbindelse vil innebære et løft for hele regionen.

Fortsetter med lunsjmøter
Jensen opplyser også at næringsforeninga vil fortsette med lunsjmøter og at det er planlagt et møte i oktober. Pandemien setter imidlertid en del begrensninger og det er foreløpig ikke helt klart hvordan det blir.

Annonser