Arkivet er sikkert som banken

side_11_arkiv1
Herøy Bygdesamling har nylig tatt i bruk et arkiv som er sikkert som banken, nemlig den gamle safen til Helgeland Sparebank i Silvalen. Her arkiverer museumsbestyrer Børge Evensen historisk materiale som finnes på papir.
- Da banken flyttet for et par år siden ville de gjerne kvitte seg med blant annet gamle protokoller og vi fikk overta disse. Og når safen samtidig ble tom etter flyttingen var både arkivet og noe av innholdet på plass.

Det er den egentlige bakgrunnen for at vi har fått dette arkivet, sier museumsbestyrer Børge Evensen til Herøyfjerdingen. Samtidig har Helgeland Museum fått samlet historisk materiale på et sted slik at det kan ordnes og brukes til forskning.

Arkivet vil ikke være åpnet for publikum av personvernhensyn, men de som er arbeider med historie vil få tilgang til arkivet.

Banksjef Roger Hanssen i Helgeland Sparebank avdeling Herøy forteller at det lå betydelig med papirer i arkivet da banken flyttet fra lokalene i 2006.

- Mesteparten av arkivet ble sendt til vårt fellesarkiv på Mo, men vi mente at disse protokollene kan være av interesse for ut fra en økonomisk innfallsvinkel for folk fra Herøy som studerer, for eksempel. Derfor fant vi ut at vi ville tilby disse til museet i Herøy, for det er veldig mye historie og informasjon her, sier Roger Hansen.

Safen, eller hvelvet, er både brannsikkert, innbruddsikkert og klimamessig er det godt innenfor forskriftene. Børge Evensen har målt luftfuktigheten over lengre tid og det historiske papirmaterialet ligger trygt og godt på alle måter.

Gamle protokoller
- Her inne skal vi oppbevare dokumenter og papirer som ikke skal brukes til utstilling. Og det er egentlig ganske mye, blant annet har vi fått protokollene til Herøy Lakseoppdrett, fra møtene i pionertida til oppdrett i Herøy og landet for øvrig, sier Evensen ivrig.

Også på loftet til presteboligen har han vært og funnet papirer fra helt tilbake til 1800-tallet.

- Her er mye spennende, forteller han og viser oss ”Utlånsprotokollen til Herøy Almuebibliotek.” Dessuten finner vi nesten komplette årganger av Helgelands Blad, fra 1951 og fram til 1988, avslutter museumsbestyrer Børge Evensen.

Bygdesamlinga leier arkivrommet fra eierne av det øvrige bygget som er Thailand Import Shop.
side_11_arkiv1
- Da banken flyttet for et par år siden ville de gjerne kvitte seg med blant annet gamle protokoller og vi fikk overta disse, sier museumsbestyrer Børge Evensen.
side_11_arkiv2
Dessuten finner vi nesten komplette årganger av Helgelands Blad, fra 1951 og fram til 1988.

Annonser