Årets konfirmantaksjon

konfirmaksjon
Tirsdag 31. mars vil konfirmantene i Herøy gå fra dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps klima-aksjon "SOS fra sør". - Ta godt imot bøssebærerne når de banker på døra di, oppfordrer påtroppende menighetspegagog Trine Heggheim.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene.

Klimaaksjonen ”SOS fra sør” tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold.

Den 31. mars vil bøssebærere fra Herøy menighet gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene.

- Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og folk satt på takene og ropte på hjelp.

Hvis naturkatastrofene blir flere og sterkere, vil det ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av mange som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor.

Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer.

Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer.

Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder.

Dessuten dyrkes planten jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler.

Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den vestlige del av verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighetsspørsmål.

Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige mennesker.

Ta derfor godt i mot bøssebærerne fra Herøy menighet når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088 (175 kroner) eller via kontonummer 1594 22 87493
konfirmaksjon
KN_oneline_norsk-1

Annonser