Arbeidspendlertilbudet i sørøyene forsvinner

5_raadmannen_trakk_saka
Bare EN pendler benytter seg av den nylig opprettede arbeidsskysstilbudet med privat skyssbåt for arbeidspendlere i sørøyene. Dermed trakk rådmannen onsdag saka om tilskudd i formannskapet. Konsekvensen blir at tilbudet forsvinner eller at den ene pendleren må betale skyssutgiftene alene.
Herøy kommune har lenge jobbet med å få til en ordning som gjorde at de 10 – 12 kvinnene som ble arbeidsledige etter nedleggelsen av filétfabrikken i Husvær skulle kunne pendle til arbeid inne på ”fastlands-herøy” ved spesielt Marine Harvest.
 
Avhengige av støtte
Kommunen har forsøkt å annonsere etter en skyssbåt, men det har ikke lyktes å få inn noe tilbud.
 
Kvinnene har selv klart å organisere privat skyss mellom Brasøy og Tennvalen.
 
Men pendlerne ville vært avhengige av en støtte på kr. 2000 per uke, i tillegg til egne utlegg på nivå med vanlig billettpris for å klare å finansiere dette opplegget.
 
I påvente av et bedre hurtigbåttilbud ønsket kommunen bistå en midlertidig løsning der fylkeskommunen og kommunen gikk sammen i et spleiselag for å dekke et tilskudd på kr. 2000 pr. uke i inntil 48 uker per år.
 
44.000 kroner i året
Siden fylkeskommunen er transportansvarlig foreslo rådmannen i sin innstilling til formannskapet en kostnadsfordeling 75/25 mellom fylke og kommune.
 
Dette ville medført en årlig utgift for kommunen på 44.000 kroner.
 
I utgangspunktet var sju-åtte av de som ble arbeidsledige da filétfabrikken i Husvær ble lagt ned interessert i å pendle til ny jobb i Herøy.
 
Dette skulle gjøre det mulig for arbeidstakere i Brasøy/Husvær å delta i skiftarbeid ved Marine Harvest i Herøy.
 
Arbeidspendlertilbud
Videre i innstillinga het det at kommunen på sikt skulle arbeide for et arbeidspendlertilbud gjennom det ordinære ruteopplegget for hurtigbåt/ferje.
 
Men nå viser det seg at bare en av de i utgangspunktet sju-åtte interesserte benytter seg av pendlermulighetene.
 
- Jeg er veldig betenkt over å opprettholde en slik ordning for bare en person. Denne ene vurderer i tillegg å skaffe seg hybel inne på Herøy, i alle fall for vinterhalvåret.
 
- Skuffet
Jeg er fristet til å trekke saken. Det er synd, for vi har lagt ned mye arbeid i dette. Også Marine Harvest er skuffet, ettersom bedriften var interessert i arbeidstakernes kompetanse, sa rådmann Roy Skogsholm som deretter trakk saka.
 
Fra i sommer ble det også satt opp et ekstra behovsanløp av hurtigbåten ved ferjeleiet i Brasøy. Dette er et tilbud som vil fortsette.
5_raadmannen_trakk_saka
- Dette er synd, for vi har lagt ned mye arbeid i dette. Også Marine Harvest er skuffet, sa rådmann Roy Skogsholm (nærmest). Til venstre ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser