Ved Herøy skole har det i dag blitt avholdt skolevalg blant elevene på ungdomstrinnet.

Appell ved ordfører
Før valget startet holdt ordfører Arnt Frode Jensen en appell til elevene om demokratiet og viktigheten av bruke stemmeretten. Deretter presenterte elevene i 10. klasse de ulike partiene slik at elevene fikk litt kjennskap til hva de ulike partiene stod for.

Elevrådet organiserte deretter valget og elevene fikk komme fram i tur og orden og  avgi sin stemme.

Det ser ut som om Arnt Frode Jensen og Arbeiderpartiet har mange tilhengere blant elevene på Herøy skole, men det kanskje mest oppsiktsvekkende er nok at Piratpartiet ble nummer to med 28,8 prosent av stemmene.

Her er resultatene:

Parti Prosent av stemmene
Arbeiderpartiet 40,6 %
Piratpartiet 28,8 %
Fremskrittspartiet 10,6 %
Høyre 8,5 %
Norges Kommunistiske Parti 4,2 %
Rødt 3,4 %
Senterpartiet 1,7 %
Sosialistisk Venstreparti 1,7 %
Kristelig Folkeparti 1,7 %
Folkeliste mot oljeborring i Lofoten, Vesterålen og Senja 1,7 %