Ap\'s budsjettforslag

komstyret_ellinor
Ellinor Zahl Johansen (Ap) la i kommunestyret fram Arbeiderpartiets forslag til budsjett.
Arbeiderpartiet ønsker en evaluering av bemanningssituasjonen ved Herøy Omsorgshjem/hjemmetjenesten etter ferdigstillelsen av tilbudsstrukturen.

Dette for å få svar på om det er nok pleieressurser i forhold til de oppgaver som skal løses.

Med bakgrunn i endringen av skolestrukturen ønsker Arbeiderpartiet at rådmannen skal evaluere om det er tilstrekkelig lærerressurser i skolen.

Arbeiderpartiet vil også ha fortgang i utskiftingen av eternittrør i Herøy vannverk. Målet er at det innen utgangen av denne kommunestyreperioden ikke skall være noen eternittrør igjen.

Det er i korte trekk hovedtrekkene i Arbeiderpartiets budsjettforslag for 2009.

Representanten Steinar Furu (Ap) framholdt at Arbeiderpartiets budsjettforslag er så bra at han oppfordret opposisjonen til å stemme for Ap\'s forslag.

Forslaget ble møtt med latter og humring fra opposisjonens side.
komstyret_ellinor
Ellionor Zahl Johansen la fram Arbeiderpartiets budsjettforslag.

Annonser