Aprilbildet

aprilbildet
Oliver Larsen, opprinnelig fra Tømmerbakken på Tenna. Larsen emigrerte til Amerika, og har tydeligvis avtjent militærtjeneste her. Bildet kan være tatt rundt første verdenskrig. Bildet kommer fra Paul Solheim.
Med dette bildet innleder Herøyfjerdingen en fast månedlig spalte med et gammelt bilde og en kort kommentar fra museumsbestyrer Børge Evensen.

Det er også Evensen som leverer denne tjenesten til Herøyfjerdingen.

Denne spalten vil de første gangene bli å finne både her på forsiden og under arket "Bygdesamlinga" her til venstre. Senere vil den finnes kun på bygdesamlingas side.

Klikk på bildet for å se det i stort format.
aprilbildet

Annonser