AP og SP har blitt enige om samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale AP og SP 2019

Arbeiderpartiet og Senterpartiet undertegnet sist søndag en samarbeidsavtale for de neste fire årene.

Avtalen innebærer blant annet at de er enige om at Arbeiderpartiet får ordføreren og Senterpartiet varaordføreren. Dette betyr at ordføreren de neste fire årene etter alt å dømme ville hete Elbjørg Larsen, mens varaordføreren vil hete Jim Dahl. 

Rent formelt blir hverken ordfører eller varaordfører valgt før etter konstituerende møte i kommunestyret 15. oktober. I samme møte vil også sammensettingen av formannskap og de andre utvalgene bli avgjort.

Samarbeidsavtalen innebærer at AP og SP samlet får 12 av 19 representanter i kommunestyret. Kommunestyret vil ellers bestå av fire representanter fra Herøy Bygdeliste og tre fra Høyre.

Slik blir sammensetningen av kommunestyret i Herøy:

Arbeiderpartiet

Faste medlemmer (8)
Elbjørg Larsen
Jan Tore Theimann
Arnt Erling Paulsen
Sissel Eide Knutsen
Laila Furu Vold
Beate Mari Pettersen
Mai-Lis Larsen
Tanja Irene Hanssen
 
Varamedlemmer
Oddbjørn Alstad Lorvik
Brit Anne Karlsen
Espen Storholm
Roar Arve Aune
Steinar Furu
Alf-Rune Olsen
Mariann Rønneberg
Aiste Knutsen
Gunvald Pettersen
Svend Morten Reinertsen
Bjarne Nikolaisen

 

Herøy Bygdeliste

Faste medlemmer (4)
Einar Martin Nordnes
Hugo Sandoval
Jostein Arntsen
Inge Nils Sandvær
 
Varamedlemmer
Petter Johan Mathias Flæsen
Rigmor Irene Grønbech Flæsen
Leilani Brænden Palugod
Silje Frantzen Hegre
Gunnar Vold
Kristian Olsen
Gunnar Andreas Eliassen

 

Senterpartiet

Faste medlemmer (4)
Jim Georg Dahl
Bente Helen Karlsen
Morten Hanssen
Kirsti Jakobsen Karlsen
 
Varamedlemmer
Torgeir Lenning
Alexander Moe
Øyvind Eindride Kvale
Anne Margrethe Haraldsen
Tor Karstein Angel
John Arne Blix Svendsen
Sigve Edvardsen

 

Høyre

Faste medlemmer (3)
Yngve Magnussen
Vegar Dalen
Elisabeth Nergaard Blix
 
Varamedlemmer
Oddrun Skogsholmen Dahlheim
Eivind Moe
Marius Stonys
Silje Mari Morskogen
Thomas Silvik Lorentzen
Gunver Birgitte Nielsen

Annonser