Ønsker fortgang i fastlandsforbindelse

Ønsker fortgang i fastlandsforbindelse_Kine Waade Edvardsen

Et opprop der det ønskes fortgang i planene for fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Alstenøya har på bare et døgn fått over 400 underskrifter.

Kine Waade Edvardsen har sammen med Beate Mari Pettersen, Sissel Eide Knutsen og Mai-Lis Larsen tatt initiativ til å opprop fra Herøy og Dønna for å få fortgang i planene om fastlandsforbindelse. Kine har også skrevet et leserinnlegg i Helgelands Blad og nå etterlyser hun respons fra den yngre garde både i Herøy og ikke minst Dønna for å høre hvilke ønsker og behov de har for framtida.

Pendler Elisabeth Bomo fra Dønna startet i slutten av januar et opprop der hun vil stanse den nye planen for fastlandsforbindelse, og mener at opprusting av fylkesvei 828 og utbygging av fergekai på Dønna må være førsteprioritet. Oppropet har også vært slått bredt opp i en artikkel i Helgelands Blad den 16. februar, men verken i oppropet eller artikkelen nevnes det noe om at det er ønskelig med en fastlandsforbindelse på sikt.

I oppropet fra Herøy blir det stilt spørsmål ved om initiativtakeren egentlig motarbeider en fastlandsforbindelse.

- Kan det være fordi en fastlandsforbindelse i seg selv motarbeides? Det kan vel opprop mot Helfast fra 2019 indikere, da flere av de samme, inkludert initiativtaker har signert på begge. Vi frykter for framtiden for både Dønna og Herøy om vi nå ikke kan enes om en løsning om fastlandsforbindelse, skriver Kine og de andre initiativtakerne i sitt opprop.

I oppropet setter de også sin lit til at de som kan dette velger en løsning som kan forsvares økonomisk og som er gjennomførbar.

Trenger ikke ny ferjeløsning
- Vi trenger ikke en ny ferjeløsning, vi trenger en fastlandsforbindelse. En fastlandsforbindelse vil bidra til befolkningsvekst, og vi mener at vi per i dag har befolkningsgrunnlaget for å få dette på plass. Med et dårlig samferdselstilbud risikerer vi å miste viktige hjørnestensbedrifter, og med dem grunnlaget for at vi kan ha et levende samfunn ute i øyene. 

- Med en ferjeløsning vil vi alltid måtte kjempe for tilbudet vi har, ferjeløsning er jo som kjent også ikke uten problemer. Med færre innbyggere vil grunnlaget for et godt samferdselstilbud svekkes. En fastlandsforbindelse er permanent og vil sikre våre barn, og deres barn igjen. En fastlandsforbindelse er en løsning for fremtiden, heter det videre i oppropet.

Planer treneres
Kine sier at det har vært snakk om fastlandsforbindelse i mange år, men hun opplever at det har blitt laget mange planer som senere har blitt trenert og motarbeidet.

- Vi ønsker å vite hvordan folk stiller seg til en fastlandsforbindelse og derfor har vi laget dette oppropet. I det oppropet som har kommet fra Dønna så virker det som det viktigste er å få opprustet fylkesvei 828 og fergeleiet på Bjørn. De nevner ingenting om et ønske om fastlandsforbindelse og jeg registrerer at hun som har laget oppropet tidligere har signert et opprop mot fastlandsforbindelse (Helfast), sier Edvardsen.

Vi ønsker fastlandsforbindelse
Kine etterlyser nå initiativ fra folk og ønsker å høre hva det er de ønsker for framtida.

- Det kan virke som om mange synes det er viktigst å få rustet opp veien mellom Herøy og Dønna, fergeleiet på Bjørn og stoppe der, men det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker en fastlandsforbindelse som ingen kan ta fra oss. Jeg har bodd her i 5 år siden jeg flyttet hjem igjen og ser at det stadig vekk er forslag om endringer i rutene, kutt i tilbud og at fergene er ute av drift. Får vi en fastlandsforbindelse så er vi sikret, sier Edvardsen

- For Herøy ser det positivt ut framover med befolkningsvekst mens folketallet går ned på Dønna. Jeg vet at det er mange som kan tenke seg å flytte hjem hvis det blir fastlandsforbindelse, og da må vi prøve å legge til rette for dette. Med dette på plass har man mye større muligheter for å ha et bredere jobbtilbud, fortsetter Kine.

Mye tid går bort med å vente på fergene
Kine gir uttrykk for at det for henne ikke spiller noen rolle hvor fastlandsforbindelsen kommer, bare den kommer på plass.

- Har man en avtale på sykehuset så må man jo ta den ferga som passer og da kommer man kanskje en time før man skal være der, og må kanskje vente en og en halv time når man skal tilbake igjen. Det går derfor mye tid bort og alt vil bli mye enklere når man dra når man vil.

- Jeg har ikke tatt noe standpunkt til hvilket alternativ som er det beste. Først og fremst må vi ble enige om at det er dette vi ønsker og så må vi ta det forslaget som er best og mest økonomisk gjennomførbart. Jeg stiller meg derfor bak det forslaget som kan gjennomføres. Det viktigste er imidlertid å få en fastlandsforbindelse på plass, avslutter Kine Waade Edvardsen.

Ønsker fortgang i fastlandsforbindelse_Kine Waade Edvardsen
Kine Waade Edvardsen jobber for Nova Sea i flotte kontorlokaler i Færøyvågen på Sør-Herøy. Nå ønsker hun fortgang i planene for fastlandsforbindelse.

Annonser