Her er brevet fra ordfører Nils Jens og Elbjørg Larsen til Jens Morten Nystad, som er faggruppeleder for rutetilbud og drift i Nordland Fylkeskommune.

Gjenåpning av anløp fra NEX1 på Bjørn (Dønna/Herøy kommuner)

Vi viser til møter, drøftinger og øvrige innspill rundt temaet.

I kommunene Herøy og Dønna har det, siden anløpet av Bjørn ble nedlagt, hele tiden vært forespørsler fra befolkningen og næringsliv om å gjenopprette anløpet.

Nex1 er generelt et godt reisetilbud mellom Bjørn og Bodø. Tilbudet er spesielt viktig for pasienter til og fra sykehuset i Bodø og etter gjenåpningen av studiested Nesna også for dagpendlende studenter. 

For å benytte Nex1 må våre 3500 innbyggere, ved å måtte reise til/fra Sandnessjøen, øke reisetiden mellom Herøy/Dønna og Bodø med 1,5 – 2,5 timer. På vinterstid er dette til tider utfordrende med dårlig føre mellom fergekai og hurtigbåt-kai og ankomst av et kveldsstengt Sandnessjøen med påfølgende ventetid. For reisende til Herøy er man i tillegg avhengig av transport fra Sandnessjøen til Søvik for fergereise til Flostad.

For studenter ved Nesna blir dagen ekstra lang og for noen (voksne med familie) slik at dette ikke lar seg kombinere med ansvar for barn etc. Resultat er at vi mister verdifull kompetanseoppbygging i den fastboende befolkningen.

Vi vil på vegne av våre to kommuner på det sterkeste anmode om at tilbudet for reise med NEX1 gis kraftig forbedret tilgjengelighet gjennom å innføre anløp av Bjørn på alle turer snarest og i alle tilfelle før studiestart høste 23.