Andrea er snart 27 år og kommer fra Herøy. Hun har tidligere jobbet i Frosta kommune som fysioterapeut og ved Koronatelefonen i Trondheim.

Andrea starter opp i deltidsstilling og vil i hovedsak være tilgjengelig mandag, onsdag og fredag, men det kan forekomme endringer.

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud og hvis du ønsker å gjøre en endring i livet ditt, enten i forhold til fysisk aktivitet, kosthold eller røykeslutt er du velkommen til å ta kontakt.

Tilbudet er for alle som er motiverte og treningen kan skreddersys den enkeltes behov. Hun holder til i lokalene til Sprut treningssenter og du kan gjerne stikke innom for en uformell prat om hva du ønsker. Du kan også bli henvist fra fastlegen din eller fra NAV. 

Andrea er opptatt av å bruke den flotte naturen på Herøy i treningsopplegget, og sier det er viktig at tilbudet med gruppetrening skal gagne alle deltakere. 

Tilbudet til Frisklivssentralen består av:

  • Gruppetrening

  • Individuell trening

  • Kostholdsendring

  • Røykesluttkurs

Tilbudet går over tre måneder og koster kr. 320,-. 
Her finner du mer informasjon om tilbudet.

Andrea ønsker kontakt med interesserte enten ved personlig oppmøte eller på telefon 48223800.

Lik gjerne Frisklivssentralen i Herøy kommune på Facebook og følg den gjerne på Instagram på frisklivssentralen_heroy.  Her vil det komme informasjon til deltagere, men også generell informasjon om trening og kosthold for deg som ikke er deltager eller er ferdig med en reseptperiode.