Anbudsbefaring for nyvei på Hestøya

anbuds_hestoeya_stiplet_vei
I dag var det anbudsbefaring på den 550 meter lange veien som skal bygges ved Marine Harvest og Seløy Undervannservice AS på Hestøya. Hele ni firmaer har tatt ut anbudspapirer og et av disse er islandsk.
Arbeidet med å etablere Hestøya næringspark tar nå virkelig synlige former. Veien med stikkveier er av Statens veivesen kostnadsberegnet til fire millioner kroner.
 
I dag torsdag var det anbudsbefaring på den nye veien som skal bygges i løpet av våren.
 
550 meter vei
Den 550 meter lange nyveien starter ved nedløpet av brua til Øksningan og fram til krysset ved veien mot Nord-Herøy.
 
I dag ligger den gamle veien relativt høyt i terrenget, slik at avkjøring til Marine Harvest nærmest brua og til Seløy Undervannservice blir ganske bratt.
 
Den nye veien skal bygges langt lavere for å unngå høydeforskjellene. Det betyr mye sprengningsarbeid.
 
Fylle opp nytt område
Forut for dette skal havna utenfor Marine Harvest mudres for å bli dypere. Denne massen skal brukes til å fylle opp området ved krysset mot Nord-Herøy – 500 meter bortenfor brua til Øksningan.
 
Dette området skal ikke tas i bruk for neste år. I mellomtiden skal fyllmassen få sette seg. Når dette utfylte området er ferdig skal det bli oppstillingsplass for vogntog som ankommer Marine Harvest.
 
Fram til da skal den nye veien skjære av mot den gamle veien før krysset. Den nye veien, unntatt den som berører det oppfylte området, skal stå ferdig i løpet av første halvår i år.
 
Mens arbeidet pågår skal selvsagt den gamle veien brukes.
 
Mudre havna
Før Marine Harvest tar en måneds pause i forbindelse med bygging av filetfabrikk og ny pakkeavdeling 1. april skal mudringsarbeidet i havna utenfor oppdrettsgiganten være ferdig.
 
- Mens Marine Harvest holder stengt i april må sprengningsarbeidet litt lenger ut i havna utføres.
 
Dette må starte 1. april, men vi klarer neppe å bli ferdige i løpet av en måned, sier næringssjef Knut Prestø til Herøyfjerdingen.
 
Videre utsprengning vil da bli foretatt i helger, i samråd med Marine Harvest.
Sør for Marine Harvest planlegger Herøy kommune å bygge et kai, som det første bildet viser.
 
Etter råd fra Nor-Consult ønsker kommunen å flytte denne kaia lenger sør, til sundet mot Øksningan. Se det siste bildet.
anbuds_hestoeya_stiplet_vei
Her er den nye veien tegnet inn, mens dagens vei er stiplet med sort. Til venstre (brunt kvadrat) ser vi kaia som Herøy kommune planlegger å bygge på industriområdet.
anbuds_hestoeya_3
Etter råd fra Nor -Consult ønsker kommunen å flytte denne kaia lenger sør, til sundet mot Øksningan slik bildet viser.
hestoeya
Dette er området det er snakk om. Til høyre kommer nyveien, mens kaia bygges i sundet nærmest midt på bildet.
anbud_brua
Nyveien skal starte nederst ved begynnelse av brua mot Øksningan.

Annonser